try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
www.apaklub.hu
A jó(ságos) Apák Virtuális Klubja.

Nem újkeletű a probléma...

Charles Dickens, a regényíró előtt már létezett Charles Dickens, az újságíró, aki síkra szállt azért, hogy könnyebbedjen a kor Twist Oliverjeinek és Kis Nelljeinek sorsa. Hasonló szándék vezérelte egyik vezércikkének kezdősorait is, amely saját újságjában, a Household Wordsben jelent meg 1852-ben:

Utcáinkon egymást érik az esernyőjavító, székjavító vagy órajavító műhelyek. De ki felel annak a több ezer gyermeknek a megjavításáért, nagyjából ugyanezeken az utcákon, akiknek ártatlan hangja ugyanolyan csengő, mint egykor a bölcsességé volt, s jószerével ugyanannyian is figyelnek rá. Pedig ezek a kicsinyek darabokra hullnak szét, ha nem javítják meg őket, és így is halnak meg!
(Dickens: „Boys to Mend” (Javításra váró fiúk), Household Words, 1852. szeptember 11-i szám)