try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
www.apaklub.hu
A jó(ságos) Apák Virtuális Klubja.

Műhely

Amikor a gyerek KICSIT MÁS 08.

Dr. habil. Gyarmathy Éva MTA Pszichológiai Kutatóintézet / Mindennapi pszichológia 2011/1. (19. szám) nyomán

Nagyon más és mégis ugyanolyan
Úgy tűnik, terjedőben az a szemlélet, hogy a gyerekek az eltérő környezeti kultúra miatt eltérő idegrendszeri fejlődést mutatnak: idegrendszerüket a környezeti ingerek alakítják. A mai gyerekek könnyen dolgozzák fel az őket érő vizuális ingerek sokaságát (mert a környezet erre lehetőséget ad), viszont nehezebben tudnak módszeresen, nyelvi elemeket használva gondolkodni, mert a felolvasás kevesebb, így ez az információfeldolgozás nem kap megerősítést. Kevesebb a mozgásos-észleléses tevékenység, késik a szenzomotoros integráció. Sok passzív élményhez jutnak a gyerekek, de kevés az aktívan beépülő, képzetté alakuló tapasztalat.

--------T O V Á B B ------>

NYAR(G)ALGATUNK


Vass Virág (Metropol 2014. július 10.) nyomán
Az ötéves Emma áll a benzinkút betonján, rózsaszín pólóban, farmerbermudában. Kedvenc takaróját húzza maga mögött, barna haja csupa kóc, a gyerekülésben elaludta. Hatalmas szeme az apjára mered, a legmélyebb álmából ébresztették, fogalma sincs róla, hol van. Ervinnek valami gondja támadt a bal hátsó kerékkel, a benzinkutast kéri, hogy ellenőrizze benne a nyomást, a lányát megpróbálja lerázni, ne legyen láb alatt.
Míg Ervin a benzinkutassal tárgyal, a többiek átsétálnak az út túloldalán lévő parkba. Hatalmas hegyek veszik körül őket, a fenyők tetején bárányfelhők, a levegőben könnyű szél. A felesége leül egy fehér műanyag székre, kávézik, élvezi a napsütést. A gyorsétterem előtt ugrálóvár és mászóka, Emma ugrándozni kezd. Amikor apja is átjön, így kiált: - Tündér vagyok, aki lepottyan a vár tornyából, és így csinálok, ni! - ezzel kitárja a karjait, és forogni kezd. Ervin nem figyel, a feleségét sürgeti, szedje össze a gyereket. Ideges, majdnem egy órát vesztegettek el, pedig úgy számolt, hogy délelőtt tízig megérkeznek az élményparkba. Emma nyafogni kezd: - Nem akarok menni. Itt akarok maradni!

Amikor a gyerek KICSIT MÁS 07.

O-Nagy Lili / Mindennapi pszichológia 2011/1. (19. szám) nyomán

Csak a robotok bírják
A közoktatás egy hatalmas, óriási tehetetlenséggel működő rendszer - állítja dr. Pusztai Éva tanulási tréner. - Az úgynevezett SNI-s, azaz sajátos nevelési igényű gyerekek és szüleik gyakran hosszú küzdelemre készülhetnek, megértésre, elfogadásra pedig csak ritkán számíthatnak. Sokan nem tudják: ha a nevelési tanácsadóban megállapítják a gyerekről, hogy figyelemzavaros vagy valamilyen más részképesség-zavara, magatartászavara van, akkor az iskola kétszeres fejkvótában részesül. Ez azt is jelenti, hogy velük külön kell(ene) foglalkozni, azaz külön kellene gondoskodni a fejlesztésükről, és az osztályzásnál is könnyítésre jogosultak. Mindezt a közoktatási törvény szabályozza. De mivel ennek a jogi része eléggé képlékeny és a szülők nincsenek tisztában a jogaikkal és a lehetőségeikkel, gyakran ennek a nyomát sem tapasztalják; van, ahol a pedagógus azt mondja, hogy őt ez egyáltalán nem érdekli. Vagyis komoly küzdelemre kell számítani, ami már önmagában is nagy baj.

--------T O V Á B B ------>

Amikor a gyerek KICSIT MÁS 06.

O-Nagy Lili / Mindennapi pszichológia 2011/1. (19. szám) nyomán

Mire kell tehát odafigyelni?
Az első életév során a mozgásfejlődés menetére. A kisebb eltéréseket, 1-2 hónapos késlekedéseket nem szükséges túldimenzionálni, de a 3 hónapnál nagyobb lemaradások, a csak egy irányban történő forgás, az aszimmetrikus kúszás vagy egyes mozgásformák (pl. kúszás) kimaradása már gyanúra adhat okot. Fontos a baba szabályozási folyamatainak érésére (pl. a táplálkozás-ürítés vagy az alvás-ébrenlét ciklusának beállására) is odafigyelni, valamint arra, hogy mennyire megnyugtatható a kicsi. Ezek természetesen nagyban függenek a szoktatás jellemzőitől is.
Az óvodásoknál a mozgás ügyetlensége (p1. gyakran elesik, sokszor beveri a fejét, kiesnek a tárgyak a kezéből, véletlenül fellök másokat stb.), a megkésett beszédfejlődés, az együttműködés hiánya, a szabályok betartásának nehézsége vagy az agresszív, illetve a túlságosan visszahúzódó magatartás jelenti a legfőbb problémát.

--------T O V Á B B ------>

Amikor a gyerek KICSIT MÁS 05.

Dr. Tárnok Zsanett neuropszichológus, klinikai szakpszichológus (Vadaskert Kórház és Szakambulancia) / Mindennapi pszichológia 2011/1. (19. szám) nyomán

A felismerés nehézségei
Sokszor előfordul, hogy a közvetlen környezet nem is érzékeli a„kicsit más” jellegű viselkedésmintákat, ugyanis egyrészt megszokták őket és a maguk módján „rátanultak” arra, hogy a családon belül hogyan kezeljék azokat, másrészt sokszor bizonytalanok abban, hogy azok a minták, amit a gyermek mutat, normálisnak mondhatók-e vagy sem. A gyermekpszichológiai/pszichiátriai praxisban tipikusan akkor jelentkeznek a családok az első problémákkal, amikor a gyermek már a második osztály körül jár. Az óvodában még nem jelent akkora gondot az enyhe figyelemzavar, a túlmozgás, ott még nincs szó arról, hogy tartósabban kellene koncentrálni vagy 45 percig ülni egy helyben. Az első tanév alatt pedig általában időt hagynak arra, hogy az esetleg nehézségekkel küzdők alkalmazkodni tudjanak az iskolai szabályokhoz. Sok családra jellemző az is, hogy a problémákat kimondatlanul elhárítják, nem néznek szembe vele, alulértékelik. Tipikus példa erre a fiúgyermekekkel szembeni attitűd, ami azzal a hiedelemmel van összefüggésben, hogy „fiúból van, persze hogy rosszalkodik, hiszen ez a dolga”.

--------T O V Á B B ------>

Iskola előkészítő tábor TSMT-re építve

Iskola előkészítő tábor
Időpontja
I.turnus: 2014.08.04-08.08 jelentkezési határidő: 2014.07.28
Személyes befizetés a helyszínen (Szeged, Szerb u. 111) 2014.07.28-án 14-18 óráig.
II. turnus: 2014.08.11-08.15-ig jelentkezési határidő: 2014.08.01
Személyes befizetés a helyszínen (Szeged, Szerb u. 111) hétköznap 14-16 óráig
Jelentkezés és információ: Rátai Réka táborvezetőnél a 20/9557217-es telefonszámon, (lehetőleg a délelőtti órákban ) Vagy Gyurmán Lillánál 30/2606216;
illetve a www.pindurtanoda.hu vagy https://www.facebook.com/PindurTanoda oldalon

Amikor a gyerek KICSIT MÁS 03.

O-Nagy Lili / Mindennapi pszichológia 2011/1. (19. szám) nyomán

Aki indított már iskolába hat-hétéves gyereket, tudja, micsoda büszke lelkesedéssel készül a tanító nénihez.
Mekkora hévvel és milyen nagy örömmel pakolgatja a füzeteit, nézegeti a színes könyveket, rendezgeti a ceruzáit.
Aztán telik-múlik az idő, reggelente egyre nehezebb felkelni, és egyszerre jön egy üzenet a pedagógustól.
„A gyermek nagyon okos és tehetséges kisfiú/kislány” - halljuk -,,csakhogy...” és a csakhogy után hosszú felsorolás következik a gyermek „bűnlajstromáról”, a szülői szívbe pedig beleköltözik valami nehéz, fojtogató szorongás.

Azzal kezdődött - meséli a nyolcéves Peti édesanyja -, hogy a tanító néni e-mailen üzent nekem, Peti nem figyel az órákon, elkalandozik, direkt az ellenkezőjét csinálja annak, amit kér tőle, feltétlenül beszéljek vele. Persze elővettem a gyereket és mondtam neki, hogy az órán figyelni kell. Naná, hogy nem használt! Minél többet mondogattam neki, annál inkább tiltakozott, hogy hagyjam abba, ő játszani szeretne...

--------T O V Á B B ------>

Nem újkeletű a probléma...

Charles Dickens, a regényíró előtt már létezett Charles Dickens, az újságíró, aki síkra szállt azért, hogy könnyebbedjen a kor Twist Oliverjeinek és Kis Nelljeinek sorsa. Hasonló szándék vezérelte egyik vezércikkének kezdősorait is, amely saját újságjában, a Household Wordsben jelent meg 1852-ben:

Amikor a gyerek KICSIT MÁS 02.

Valahonnan az internetről jött be ez a történet.

Sir Ernest Rutherford, a Királyi Akadémia fizikai Nobel-díjas elnöke mesélte el a következe története:
Egyszer felhívott egy kollégám. Nullát akart adni egy diák fizikai kérdésre adott válaszára, a tanuló viszont jelest követelt. A tanár és a diák megegyeztek, hogy független bíró véleményét kérik ki, és engem választottak.
Elolvastam a vizsgakérdést:
- Mutassa be, hogy lehet meghatározni egy épület magasságát egy barométer segítségével.
A tanuló ezt válaszolta:
- Vigyük a barométert az épület tetejére, kössünk hozzá egy hosszú kötelet, lógassuk le az utcára, húzzuk fel, megmérve a kötél hosszát. A kötél hossza egyenlő az épület magasságával.

Tartalom átvétel